Club van 100


Eind 1989 werd door een 4-tal leden van de fanfare Sint Barbara het initiatief genomen een Club van 100 op te richten, toen nog de eerste in Brunssum. Directe aanleiding was het kritische juryrapport wat betreft de stemming binnen het korps tijdens de deelname aan het bondsconcours in 1989. 

Doelstelling was 100 sympathisanten bij elkaar te krijgen die bereid waren jaarlijks ƒ 100,= te doneren voor de aanschaf en revisie van instrumenten voor fanfare en drumband. Dit leek in een tijd van schrikbarende stijging van kosten de enige manier om het hoofd financieel boven water te houden. 

Het goede resultaat tijdens deelname aan het bondsconcours te Heerlen, 307 punten met promotie naar de ere-afdeling, en de succesvolle reeks concerten daarna (Euroconcert 2002, Styles 2004, Oranjeconcert 2004 en concours 2004) berusten op 2 pijlers. Enerzijds de enthousiaste voorbereiding van dirigent, muzikanten en bestuur. Anderzijds de trouwe donateurs van onze vereniging welke gezamenlijk de Club van 100 vormen en op deze manier een goede voorbereiding mogelijk maken. Vandaag de dag is het ondenkbaar om een dergelijk niveau te handhaven zonder de steun van onze trouwe donateurs, onze dank aan hen is dan ook groot.

Ondanks dat het muziekkorps grotendeels beschikt over een kwalitatieve instrumentale bezetting, zijn er nog diverse dringende behoeften. Het comité hoopt in de toekomst op de leden van de Club van 100 te mogen blijven rekenen. Nieuwe leden voor de Club van 100 zijn nog altijd welkom. 

Wilt u lid worden van de Club van 100? Klik dan hier om contact op te nemen! 

Leden van de Club van 100

Leden-Club-van-100-Mei-2019-Fanfare Sint Barbara, Brunssum