Historie


1945 – 1955   De eerste jaren

historie-Fanfare Sint Barbara, Brunssum

Op 19 september 1949 namen Frans Vallino-Ravetta en Jacob Peters het initiatief tot de oprichting van een Fanfare onder de voorlopige naam ‘Fanfare Langeberg’. Het dagelijks bestuur van de vereniging in oprichting bestond uit: voorzitter ir. F.J.J. Hamer; 2e voorzitter L. penningmeester C. Vrugt. Jacob Peters werd belast met de muzikale leiding en de vorming van de adspiranten. Volgens de statuten is de oprichtingsdatum van de Fanfare 3 september 1950, het jaartal dat ook op het eerste vaandel staat vermeld. In de algemene ledenvergadering van 3 december 1950 werden de statuten vastgesteld. Op drie muzikanten na bestond de gehele Fanfare uit mijnwerkers van de staatsmijnen Emma en Hendrik. Bij de eerste steenlegging voor de bouw van de parochiekerk van de Langeberg (1950) trad de Fanfare voor het eerst officieel naar buiten. Het werd een muzikaal debuut dat klonk als een klok. Op zondag 8 juli 1951 vond de installatie plaats van ir. J.P.A. Dresen als beschermheer van de Fanfare. De nog jonge muziekvereniging, die bij tal van feestelijkheden van zich liet horen, was bekend als de “Fanfare van de Langeberg”, wat inhield dat er toen nog geen officiële naam was. Op 11 november 1951 werd met algemene stemmen gekozen voor de naam ‘Sint Barbara’, de naam van de patrones van de mijnwerkers. Het aantal muzikanten steeg in de periode van periode september 1950 tot december 1951 van 7 naar 32 en het aantal leerlingen van 14 naar 20. Nadat de Fanfare o.l.v. Jacob Peters de kinderschoenen was ontgroeid nam Jos Penders in november 1953 de muzikale leiding over. Onder zijn leiding werd in juni 1954 op het muziekconcours te Valkenburg-Houthem een tweede prijs behaald in de vierde afdeling. In datzelfde jaar werd toegetreden tot de R.K. Federatie van Muziekgezelschappen. De Fanfare, die bij haar oprichting gestart was met oude instrumenten, wist het afgelopen verenigingsjaar het instrumentarium uit te breiden met 17 nieuwe instrumenten.

 

1955 – 1967   Van de 4e afdeling naar de uitmuntendheid

Vijf weken voor concoursdeelname in 1955 bedankte Jos Penders als directeur. De 67-jarige N.J. Schlangen werd bereid gevonden de resterende repetities te leiden om alsnog aan het concours te kunnen deelnemen. Onder zijn leiding werd een 1e prijs (302,5 punten) met promotie naar de derde afdeling behaald. Nadat, gedurende 1 jaar (1955-1956), de muzikale leiding in handen was geweest van G. Erkens werd in augustus 1956 J. Peters (her-)benoemd als directeur. Nieuwe uniformering en een aanvulling van 22 nieuwe instrumenten maakten de weg vrij voor een stijgend muzikaal niveau van het korps. Onder leiding van Jacob Peters werd de stijgende lijn die in 1955 ingezet was voortgezet.

5 oktober 1963 was een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van de vereniging. Dr. Roos bemerkte tot zijn grote schrik dat het verenigingslokaal, het houten “Gezellenhuis” aan de huidige Joh. Vermeerstraat, in lichterlaaie stond. De toegesnelde brandweer kon echter niets meer doen. De inventarisatie toonde dat een groot deel van het instrumentarium, de prijzenkast met kostbare inhoud en partituren verloren waren gegaan. Zondag 6 oktober besprak het bestuur diverse steunacties die de vereniging de ramp te boven moesten brengen.

In juli 1964 werd het nieuwe vaandel van de Fanfare ingezegend. Het oude vaandel was tijdens de brand verloren gegaan. In september van dat jaar werd het 15-jarig bestaansfeest gevierd, iets wat in oktober 1963 alleen door grote optimisten voor mogelijk werd gehouden.
Tijdens het concours van de R.K. Limburgse Bond van Muziekgezelschappen op zondag 18 juni 1967 te Oirsbeek behaalde de Fanfare een 1e prijs met promotie naar de afdeling uitmuntendheid. De Fanfare behaalde tevens het hoogste aantal punten in de afdeling Fanfares. Tijdens de Limburgse kampioenschappen in Echt, die gehouden werden op 26 november 1967, behaalde de Fanfare een 2e prijs met 304,5 punten, net achter de kampioen Dieteren (306 p.)

 

1967  1980   Handhaving muzikale niveau en ontdekking van verborgen talent.

Ook in deze periode verwisselde de Fanfare tot twee keer toe van repetitielokaal. De laatste keer was in 1971 naar het nieuw geopende gemeenschapshuis “In ‘t Ven”, tot op heden nog steeds het verenigingslokaal van Fanfare en drumband St. Barbara. Ruime 1e prijzen, behaald tijdens een tweetal bondsconcoursen bevestigden dat de Fanfare thuishoorde in de afdeling uitmuntendheid.

Van de KRO ontving de Fanfare de uitnodiging om opnames te maken voor het programma “Zin in Muziek”. In 1976 toonden de leden van de Fanfare aan dat ze ook goed konden zingen. Uit volle borst zongen de dames en heren het refrein van het mijnwerkerslied “Proem Sjiek , ‘n koempelmoel mot knauwele…”, waarvan ze even tevoren de melodie hadden geblazen. Een en ander was op uitnodiging van de Limburgse groep Carboon en werd op vinyl vastgelegd. De plaat verscheen onder de titel “Witste nog, koempel…”.

In hetzelfde jaar nam Harrie Boers de dirigeerstok over van Henk de Bock en sloot de Fanfare zich aan bij de Federatie Onderbanken. In 1978 werd dhr. Tjeerd de Graaf als voorzitter gekozen nadat afscheid genomen was van voorzitter George van Riet i.v.m. zijn benoeming tot burgemeester van Haelen. In 1979 volgde voor dirigent Harrie Boers en voorzitter Tjeerd de Graaf de eerste concoursdeelname. In Neerbeek werd met 295,5 punten een uitstekende eerste prijs behaald.

 

De tachtiger jaren   Concertreizen, W.M.C.

De tachtiger jaren werden vooral gekenmerkt door de reeks van succesvolle concertreizen die drumband en Fanfare St. Barbara hebben gemaakt. Nadat in 1981 de Brunsummers in Stams (Oostenrijk) de harten van talloze oostenrijkers veroverd hadden was het in 1982 de bevolking van Carouge (Genève, Zwitserland) dat tijdens het eeuwfeest van het plaatselijke muziekkorps kon genieten van de muzikale prestaties van St. Barbara. Naast de uitstekende concerten nam St. Barbara ook deel aan de twee optochten die een bonte mengeling waren van folklore, Zwitserse carnaval en vrolijke blaasmuziek. Het was burgemeester Jean Montessuit die benadrukte dat de gasten uit Brunssum gerekend moesten worden tot de eregasten van het eeuwfeest. Het was een concertreis om niet gauw te vergeten.

Twee jaar later, in 1984, waren drumband en Fanfare te gast in Montoire sur Loire in Frankrijk tijdens het “12de Festival de Folklore van Montoire”. Het spectaculaire optreden van drumband en Fanfare St. Barbara op de gala-avond werd bijgewoond door zo’n 3200 enthousiaste toehoorders en werd door de plaatselijke pers omschreven als “magnifique”. Dat er in een concoursjaar ruimte is voor dergelijke concertreizen bewees het korps o.l.v. Harrie Boers d.m.v. de behaalde eerste prijs (293,5 p) op het bondsconcours te Kerkrade.

In 1986 bracht St. Barbara, op uitnodiging van de harmonie van Chemie Linz, een bezoek aan Oostenrijk. Laatstgenoemd korps was het jaar ervoor in Brunssum te gast geweest. Met verbazing hebben de inwoners van Linz gekeken en geluisterd naar de drumband en de Fanfare. De muzikale rondwandeling samen met de gastvereniging en het slotconcert in een uitverkocht “Kaufmännisches Vereinshaus” vielen bijzonder in de smaak.

In 1988 ontving het muziekkorps een uitnodiging van de “Schützengesellschaft Meinerzhagen E.V.” uit Meinerzhagen (Sauerland, Duitsland) om de daar te houden tweejaarlijkse schuttersfeesten op te luisteren. Reeds tijdens het eerste optreden bij de dodenherdenking wisten drumband en Fanfare St. Barbara de harten van ruim 1300 schutters te veroveren. Tijdens de optochten en de concerten bleken de Brunssumse gasten de grote verrassingen van het feest te zijn. Men kan stellen dat St. Barbara in figuurlijke zin de vogel heeft afgeschoten in Meinerzhagen hetgeen zou resulteren in hernieuwde uitnodigingen voor 1990 en 1994.

De deelname aan de concertwedstrijden van het W.M.C. te Kerkrade op zaterdag 8 juli 1989 vormde een waardige afsluiting van de tachtiger jaren. Maandenlange voorbereidingen op dit concours moesten ervoor zorgen dat de Fanfare die dag goed voor de dag zou komen. Het korps liet dirigent en bestuur niet in de steek. Met 289 punten werd een zeer verdienstelijke eerste prijs behaald. Het juryrapport van die dag, waarin vermeld stond dat de stemming een groot probleem was en een groot deel van het instrumentarium aan vervanging toe was, was de aanleiding voor de oprichting van de “Club van 100”.

1990-2004   Veelzijdigheid, modern, en nieuwe uitdagingen
 

historie-Fanfare Sint Barbara, Brunssum

Van juli 1992 tot juli 1998 is de muzikale leiding in handen geweest van dirigent Jean Paul Verhofstad, een jonge maar veelbelovend en getalenteerd dirigent. Met een gedegen en prestitieuze aanpak bereidde Jean Paul het korps voor op het bondsconcours van 1994 te Kerkrade. Het resultaat mocht er zijn. Voor het eerst sinds jaren werd de ‘magische’ grens van 300 punten overschreden. Kenmerken voor het concoursjaar was de ontspannen sfeer binnen de vereniging die uitgerekend in het jaar van de concoursvoorbereiding ook op tal van andere gelegenheden acte de presence gaf. Ook na de concoursdeelname wordt steeds opnieuw wordt getracht een zo breed mogelijk programma samen te stellen waarin traditionele Fanfaremuziek afgewisseld wordt met populaire werken. Een formule die telkens weer positieve reacties oplevert na afloop van de vele concerten die het korps geeft.

In juli 1998 heeft Victor Vaessen de dirigeerstok overgenomen van Jean Paul Verhofstad. De, toen, 31-jarige dirigent had een duidelijke muzikale opvatting en had ervaring op het gebied van stimulering van opleidingstrajecten. Onder leiding van Victor is hard gewerkt aan een vruchtbare toekomst van de vereniging en het muzikale niveau verder gestegen. In 2000 is met succes deelgenomen aan het bondsconcours in Heerlen. De vereniging ging naar huis met een promotie naar Ere-afdeling en het (gedeeld) Limburgs kampioenschap op zak.

Na een aanbieding van een andere vereniging besloot Victor zijn activiteiten bij de Fanfare per 1 januari 2003 te beëindigen en de dirigeerstok over te dragen aan Ludo Roijen, een jonge (23) veelbelovende dirigent. In maart van dat jaar zette Ludo de toon door een goede performance tijdens het jaarlijkse Club van 100-concert. De termen veelzijdigheid, modern en nieuwe uitdagingen stonden in de deze periode centraal.

 

2004  heden   

Met het eerste “Styles-concert” in 2004 is de vereniging een nieuwe weg ingeslagen. Een weg waarbij variëren en experimenteren met verschillende muziekstijlen en concertvormen centraal staat. Dirigent, muziekcommissie en bestuur zoeken continue naar, voor de vereniging, nieuwe en uitdagende totaalconcepten.Dit heeft de Fanfare een indrukwekkende lijst aan concerten opgeleverd: