Werving & Opleiding


Altijd al een instrument willen leren bespelen? Of vroeger muziek gemaakt en nu de draad weer oppakken bij een vereniging waar kwaliteit en gezelligheid centraal staan? Dan ben je bij Fanfare Sint Barbara Brunssum aan het goede adres!

Onder het motto: “Wat we doen, doen we goed” investeert de Fanfare al jaren in de opleiding van haar muzikanten. Op deze pagina schetsen wij graag een beeld over alle feiten van ons opleidingstraject voor jong én oud!

 

Werving-en-opleiding-Fanfare Sint Barbara, Brunssum


Muzieklessen:

De muzieklessen binnen de opleiding richten zich op kinderen van 9 jaar en ouder. Al wat ouder? Geen zorgen, ook dan ben je bij ons van harte welkom om muzieklessen te nemen! De instrumentenopleiding bestaat uit een praktijkgedeelte en een theorieblok. Er wordt opgeleid voor kleinkoper (bugle/trompet/cornet), saxofoon (sopraan en alt) en slagwerk.

De muzieklessen worden verzorgd door docenten van de SMK (Stichting Muziekschool Kerkrade).
Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt de opleiding verzorgd in ons verenigingslokaal  ‘de Burcht’ aan de Wieënweg of in de Brunssumse locatie van de SMK in Brunssum-Noord.

Verdere muzikale doorgroei:

Om het samenspel te bevorderen stroomt een leerling, in samenspraak met de dirigenten van het jeugdorkest en het groot orkest, in bij het jeugdorkest. De snelheid van doorstromen wordt niet bepaald door vooraf vastgestelde termijnen, maar wordt volledig bepaald door de muzikale ontwikkeling van de leerling zelf. Na het behalen van het HAFA A stroomt een leerling, wederom na overleg met de dirigent van het groot orkest, in bij het groot orkest. Om te voorkomen dat de jeugdige muzikant verloren loopt in het grote orkest wordt hij gekoppeld aan een ervaren muzikant. Deze muzikant zal het lid vervolgens daar waar nodig helpen en bijsturen.

Kosten van de opleiding:

Het opleiden van een jonge muzikant is erg belangrijk, maar wel een kostbare zaak. Deze kosten bestaan onder andere uit het lesgeld voor de muziekschool, de theorielessen en het ter beschikking stellen van een muziekinstrument. De vereniging ontvangt van de gemeente Brunssum subsidie voor het opleiden van in Brunssum woonachtige muzikant. Echter, deze subsidie is lang niet toereikend om alle kosten te dekken. Om deze kosten gezamenlijk te dragen, is er een kleine toeslag voor leerlingen bovenop de reguliere contributie van de vereniging.

De kosten bedragen:

 • De contributie voor de leerlingen is vastgesteld op € 23 per maand
  (één bedrag, geen leeftijdsverschil).
 • De vereniging draagt in principe bij in de kosten van de opleiding via de SMK tot de leeftijd van 21 jaar en de opleiding HAFA A en B dan wel het equivalent in graden.
 • Indien de opleiding voortijdig wordt beëindigd zullen er kosten in rekening worden gebracht,
  te weten:
  • De resterende maanden tot het einde van het opleidingsjaar vermenigvuldigd met € 30 per maand (prijsniveau 2009). Blijft de leerling lid van de vereniging is hij tevens het reguliere contributiebedrag verschuldigd voor de duur van de resterende maanden, nadien betaalt hij het reguliere bedrag, te weten € 15 per maand.
  • Nieuwe leerlingen ouder dan 21 jaar en leerlingen jonger dan 21 jaar die HAFA C-D / graad 5 of hoger willen volgen, worden niet financieel ondersteund de contributie dient kostendekkend te zijn (huidig prijsniveau (2009) € 30 per maand).

Andere activiteiten op het gebied van werving:

Musiceren in een fanfare of harmonie maakt onlosmakelijk deel uit van onze Limburgse cultuur en dient te worden behouden voor de toekomst. Dat is geen gemakkelijke opgave net als andere verenigingen hebben de muziekverenigingen ook te maken met een terugloop van een aantal leden.

Reden dat de fanfares en harmonieën in het verzorgingsgebied van de Stichting Muziekschool Kerkrade tezamen met die muziekschool de handen ineen hebben geslagen om het tij te keren. Dat heeft geresulteerd in het muziekproject ‘klinkend perspectief’.
Fanfare Sint Barbara, meer in het bijzonder Roger en Maurice Gordijn, dragen dit project van de SMK, Movare, de gemeenten Brunssum, Landgraaf en Kerkrade en de HaFa-verenigingen in deze gemeenten een warm hart toe.

Zo is Maurice vanaf de start van ‘Klinkend Perspectief’ lid van de klankbordgroep. Samen met enthousiaste en gedreven collegae van andere verenigingen draagt hij z’n steentje bij en is ‘Klinkend Perspectief’ een structureel project geworden binnen de wervingsactiviteiten van de Fanfare.

Heb je interesse neem dan contact op door hier te klikken!