The road to Concours 2019 – Generale repetitie

Het hoogte punt van ons concours, het concertconcours op 23 november te Veldhoven, komt steeds dichterbij. Met het beoordelingsconcert in Heythuysen en ons Najaarsconcert i.s.m. Fanfare Sint Gabriël Hoensbroek achter de rug maakt Fanfare Sint Barbara zich op voor de laatste loodjes. In deze periode zet de Fanfare de puntjes op de ‘i’ voor het concours. Dit is belangrijke periode om het verschil te kunnen maken.

Voordat we daadwerkelijk op concours zullen gaan is er eerst nog de Generale Repetitie. Tijdens deze uitvoering brengen wij nog een maal ons concoursprogramma ten gehoren, voordat we daadwerkelijk op concours zullen gaan. Een mooie gelegenheid om de supporters die helaas niet mee naar Veldhoven kunnen reizen ons concoursprogramma te laten horen.

Wij hopen u te mogen begroeten tijdens onze generale repetitie. Deze wordt gehouden in d’r Brikke Oave te Brunssum, aanvang concert 20:00.